Biuletyn Informacji Publicznej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Struktura organizacyjna

 
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY


W strukturze szkoły zostały wyodrębnione niżej wymienione komórki organizacyjne:

1.    Dyrekcja szkoły:

- dyrektor szkoły,

- wicedyrektor;

2.    Sekretariat;

3.    Administracja i obsługa;

4.    Świetlica;

5.    Biblioteka;

6.    Nauczyciele:

- I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna),
- II etap edukacyjny (klasy IV – VIII);

7.    Działalność profilaktyczno – wychowawcza;

8.    Inspektor BHP,

9.    Inspektor Ochrony Danych.Dyrektor szkoły:
mgr Renata Kraciuk
Wicedyrektor szkoły: mgr Renata Kwapisz

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

 

   

mgr Paulina Gara

-

wychowawca klasy Ia

 

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Kamila Gowin

-

wychowawca klasy Ib

 

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Roksana Bułka

-

wychowawca klasy IIa
 

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Grażyna Kurtok

- wychowawca klasy IIb
   

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Ratomska

-

wychowawca klasy III-ej

   

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Ewa Mszyca

-

wychowawca klasy IV-ej

 

 

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Izabela Kaszuba

-

wychowawca klasy V-ej
   

nauczyciel muzyki

   

nauczyciel bibliotekarz

mgr Aneta Rymarczyk

-

wychowawca klasy VI-ej

 

 

nauczyciel języka polskiego

mgr Beata Baron - Bożek

-

wychowawca klasy VIIa

 

 

nauczyciel biologii, chemii i przyrody

mgr Adam Dusza

-

wychowawca klasy VIIb

 

 

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Edyta Mastalerz

-

wychowawca klasy VIII-ej

 

 

nauczyciel matematyki

mgr Ilona Kowalik

-

nauczyciel geografii

 

 

nauczyciel bibliotekarz

mgr Grażyna Paduszyńska

-

szkolny pedagog

 

 

pedagog specjalny

 

 

nauczyciel wdż

 

 

ks. Tomasz Hahn

-

nauczyciel religii

ks. Łukasz Zych

- nauczyciel religii

mgr Maciej Kliber

-

nauczyciel języka polskiego

mgr Danuta Mikos

-

nauczyciel historii
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

mgr Agnieszka Kortys

-

nauczyciel języka angielskiego

mgr Patrycja Kwaśny

-

nauczyciel języka angielskiego

mgr Ewa Kanik

-

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Bogusława Woźniak

-

nauczyciel matematyki

mgr Dominika Stasicka

-

nauczyciel informatyki

mgr Alicja Faber - Klinowska

-

nauczyciel fizyki

mgr Martyna Giertler -

wychowawca świetlicy

mgr Beata Lekki

-

wychowawca świetlicy

 

 

nauczyciel plastyki

mgr Ewa Halama 

-

wychowawca świetlicy

mgr Sonia Kania

-

wychowawca świetlicy

 

 

nauczyciel religii

mgr Katarzyna Krysta

-

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Elżbieta Golonka -

nauczyciel religii

mgr Magdalena Golicz

-

nauczyciel logopeda

mgr Katarzyna Stefańska

-

doradca zawodowy

mgr Bożena Najlepsza – Marek

-

nauczyciel surdopedagog

mgr Beata Jurasz - Wolny

-

nauczyciel tyflopedagog

 

 
 

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Roksana Bułka

Data publikacji: 2012-09-25 17:27:31

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2023-09-26 16:02:57 Zmiana publikacji Roksana Bułka
2 2023-09-26 12:34:30 Zmiana publikacji Roksana Bułka
3 2023-09-26 12:34:29 Zmiana publikacji Roksana Bułka