Biuletyn Informacji Publicznej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Wyniki przeprowadzonych kontroli

WYKAZ KONTROLI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ


l.p.

Podmiot dokonujący kontroli

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

Wydane zalecenia

1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

17 -18 stycznia

2019 r.

Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów

nie wydano zaleceń

2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

10 lutego 2020 r.

Ocena stanu techniczno-sanitarnego placówki (punktu wydawania posiłków)

nie wydano zaleceń

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

4 sierpnia 2020 r.

Ocena stanu przygotowania placówki do nowego roku szkolnego 2020/2021

nie wydano zaleceń

4.

Śląski Kurator Oświaty

22 stycznia 2021 r.

Przestrzeganie statutu w zakresie przestrzegania praw dziecka, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz współpracy z rodzicami

nie wydano zaleceń

5.

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

18 -25 listopada 2021 r.

Prawidłowość danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na naliczenie części oświatowej subwencji ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych wag niepełnosprawności

nie wydano zaleceń

6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

18 lutego 2022 r.

Ocena stanu sanitarnego placówki wypoczynku

nie wydano zaleceń

7.

Śląski Kurator Oświaty

3 lutego
2023 r.

Przestrzeganie praw dziecka i ucznia oraz zasad oceniania zachowania w kontekście pisma

nie wydano zaleceń

8.

Śląski Kurator Oświaty

20 czerwca 2023r.

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów, przestrzeganie praw dziecka
i ucznia – w kontekście pisma

nie wydano zaleceń

9.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

13 października 2023r.

Ocena programu „Trzymaj formę”

nie wydano zaleceń

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Roksana Bułka

Data publikacji: 2023-01-31 16:36:12

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2023-11-24 09:13:07 Zmiana publikacji Roksana Bułka
2 2023-11-24 09:13:05 Zmiana publikacji Roksana Bułka
3 2023-11-24 09:12:06 Zmiana publikacji Roksana Bułka